Project 7754 - Moderna groeit verder naar en met meer zelfstandige teams​

 

ESF investeert in jouw toekomst
 

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten.

Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij

de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

 

In het ESF programma ‘Duurzaam Loopbaanbeleid’ start Moderna Products met het project “Moderna groeit verder naar en met meer zelfstandige teams”. Het project dient om een antwoord te kunnen bieden aan de bestaande noden en de wensen van de medewerkers.  Moderna Products wil door te werken aan het competentiebeleid, de selectie en rekrutering, het onthaal-, VTO- en  loopbaanbeleid samen met het leiderschap ervoor zorgen dat de huidige medewerkers alsook de nieuwelingen, weten wat er van hen verwacht wordt binnen deze nieuwe context.  Moderna Products wil hiermee ook de eerstelijns leidinggevende ondersteunen zodat ook zij op hun beurt de ondersteuning kunnen bieden die de industrie 4.0 vereist.

Met dit project wil Moderna Products de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau, om dit te realiseren ontvangt Moderna Products steun vanuit het ESF.